Kruszywa budowlane w Rzeszowie

Tłuczeń Rzeszów
Tłuczeń Rzeszów

Kruszywo to materiał sypki, ziarnisty, mające zastosowanie głównie w budownictwie, a dokładnie wykorzystywany jest w produkcji zapraw budowlanych, betonów, a także przy budowie dróg, warstw nawierzchni drogowych, a także warstw filtracyjnych. Największe znaczenie kruszywo odgrywa przy produkcji betonu, którego stanowi aż 70 procent całej objętości. Ze względu na wielkość ziarna, kruszywo podzielić można na: drobne (ziarna do 4 milimetrów), grube (ziarna większe niż 4 milimetry), wypełniacze, kruszywa naturalne oraz o uziarnieniu ciągłym.  Z kolei ze względu na sposób pozyskiwania kruszywa wyróżnia się: kruszywo naturalne oraz sztuczne. Oba te rodzaje są kruszywami pochodzenia mineralnego. Kruszywo Rzeszów naturalne jest pochodzenia mineralnego, a jego pozyskanie następuje poprzez  rozdrobnienie w wyniku erozji skał (żwirowe), bądź przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych (łamane). Kruszywa uzyskane w sposób naturalny mogą zostać następnie uszlachetnione w wyniku przesiewania, bądź płukania.

Kruszywa naturalne mogą zostać wykorzystane w budownictwie zarówno w stanie naturalnym, jak i po poddaniu ich obróbce mechanicznej. Kruszywa sztuczne z kolei to również materiał pochodzenia mineralnego, ale uzyskany w wyniku termicznej modyfikacji, bądź kruszywa pochodzące z recyklingu. Innymi nieco odmianami są dodatkowo kruszywa wykorzystywane do celów drogowych, czy kolejowych.   W praktyce podziału kruszywa dokonuje się bardziej szczegółowo. Kruszywo naturalnej podzielić można na kruszywo nie kruszone, bądź kruszone; inna z kolei norma wyróżnia kruszywo łamane zwykłe oraz łamane granulowane. Ze względu zaś na uziarnienie wymienia się  kruszywo budowlane: drobne o ziarnach do 4 mm, grube i ziarnach w granicach 4-63 mm, a także bardzo grube o ziarnach od 63 do 250 mm. Kruszywa naturalne można również dzielić ze względu na grupy asortymentowe.  Wymienić tu można następujące kruszywa: piasek do ziaren budowlanych, kruszywa mineralne do betonu, kruszywa kamienne łamane ze skał węglanowych.

Z kolei kruszywa sztuczne także możemy podzielić ze względu na uziarnienie na: drobne, grube. Inne natomiast kruszywa sztuczne, najczęściej wykorzystywane w naszym kraju to: keramzyt, łupkoporyt, gralit,  łupkoporyt ze zwałów, pumeks hutniczy,  popiół lotny, kruszywo z żużla paleniskowego, kruszywo z żużla stalowniczego, żużel granulowany, żużel paleniskowy, glinoporyt, oraz węglanoporyt. W budownictwie używa się z kolei kruszyw według podziału na materiały ze skład o dużej wytrzymałości, o niższej wytrzymałości oraz kruszywa specjalne, ze skład o dużej gęstości.  Polskie normy dzielą z kolei kruszywo mineralne na trzy główne grupy asortymentowe: I grupa to piasek i piasek łamany, II grupa to żwir, grys i grys z otoczaków, oraz III grupa to sortowana mieszanka kruszywa naturalnego oraz kruszywa łamanego.